Dette kan du bygge uten å søke

Direktoratet for byggkvalitet har laget en brukervennlig veileder som hjelper deg å finne ut om du slipper å søke om å få bygge, eller om du må sende en byggesøknad til kommunen din.
Må du søke? Prøv veiviseren:
Bygg uten å søke

Hvor stort kan du bygge?

Grad av utnytting

Meldeskjema for bygning eller tiltak
som er unntatt søkeplikt

Generelle veiledninger:
Direktorat for byggkvalitet

Byggesaksveiledninger