Bygge/rive/endre

Du kan bygge en rekke tiltak uten å søke. Den som skal bygge, har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Vi gjør oppmerksom på at det fortsatt er byggeforbud i strandsonen. Hvis du har en eiendom som ligger mindre enn 100 meter fra vann og vasdrag, må du fortsatt søke om tillatelse før du bygger.

Men før du begynner må du gjøre deg kjent med planbestemmelser for din eiendom, om det er noen. Planen din og planbestemmelsene finner du på plankartportalen