Plan, bygg og deling

Plan, bygg og deling er 3 deler som henger mye i sammen. Her kan du finne ut det du vil om reguleringsplaner, byggesak og delingssaker. Planlegging i Karmøy kommune skal prøve å forme miljøet, sikre kvalitetene, se på mulighetene for bygging og verne ut fra egenart og lokaleforutsetninger.