Matrikkelbrev

Matrikkelbrevet  viser alle registrerte opplysninger om en konkret matrikkelenhet (eiendom) ved datoen det er produsert.
  • Eiere (hjemmelshavere) til en eiendom (matrikkelenhet) kan be kommunen om et attestert matrikkelbrev.
  • Kartverket fastsetter satsene for matrikkelbrev. Det koster for tiden kr 175 for attestert matrikkelbrev inntil 10 sider og kr 350 for attestert matrikkelbrev over 10 sider.
  • Kontakt Servicesenteret eller Kart- og oppmålingskontoret for å bestille attestert matrikkelbrev.
  • Tjenesten www.seeiendom.no viser alle opplysninger om en eiendom som fritt kan utleveres. Tjenesten vil derfor gi færre opplysninger enn matrikkelbrevet.
  • Det vil automatisk bli utstedt attestert matrikkelbrev til søker i saker etter matrikkellovens § 24.
  • Kartverket har mer informasjon om matrikkelbrevet: Klikk her (ekstern lenke).