Eiendomsoppmåling, seksjonering, sammenslåing, retting og andre matrikkeltjenester

Sist oppdatert 14. januar 2020 10:51

Oppmålingsingeniør i arbeid.

 

 

 

 

 

Oppmåling av eiendomsgrenser (oppmålingsforretning) kan gå ut på å:
 • Klarlegge og beskrive grenser og rettigheter knyttet til fast eiendom (matrikkelenhet)
 • Merke og måle eksisterende grenser i mark i tråd med partenes påstander og framlagte dokument
 • Deling av eiendom (fradeling) – merke og måle grenser for ny grunneiendom i samsvar med kommunal tillatelse etter plan- og bygningsloven
 • Resultatet av oppmålingen blir brukt til å oppdatere eiendomskartet, matrikkelen.
 • Mer om oppmåling av eiendom (tjenestebeskrivelse)
Søknadsskjema

Søknadsskjema finner du her: https://www.karmoy.kommune.no/content/uploads/2019/01/Rekvisisjon-av-deling-oppmåling.pdf

Eierseksjonering er en måte å organisere sameie av fast eiendom på
 • En eierseksjon vil være en egen juridisk enhet som kan omsettes og belånes uavhengig av resten av eiendommen eller bruksenhetene.
 • Eierseksjonering egner seg blant annet for oppdeling av boligblokker og horisontaldelte to- og firemannsboliger.
 • Seksjoneringen blir registrert i eiendomsregisteret, matrikkelen.
Søknadsskjema og veiledere på departementets nettside (klikk)

Karmøy kommunes egne veiledere:

Veiledning for seksjonering av eiendom – nybygg

Veiledning for seksjonering av eiendom med bestående bygg

Utenom oppmåling og seksjonering hjelper vi med dette:

Tjeneste

Tjenestebeskrivelse (trykk på linken)

Søknadsskjema

Retting ev eiendomskartet (matrikkelen) Matrikkel – retting (beskrivelse) Krav om retting (skjema)
Sammenslåing av eiendommer i matrikkelen Sammenslåing beskrivelse Krav om sammenslåing
Matrikkelbrev – eiendomsinformasjon Eiendomsinformasjon – matrikkelbrev <– se informasjon i tjenestebeskrivelsen

 • “16-ukers fristen”: Når rekvisisjon for oppmålingsforretning er mottatt og uten mangler og det ikke er avtalt noe annet med rekvirenten, skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretningen og fullføre matrikkelføringen innen 16 uker (112 kalenderdager).
 • Tid som går med til å vente på avklaringer fra søker (supplering av nødvendige opplysninger) blir lagt til fristen slik at denne forlenges. Det samme gjelder tid som går med til tinglysing av nye matrikkelenheter (eiendommer).
 •  Når det er nødvendig med tillatelse etter plan- og bygningsloven eller seksjoneringsvedtak for å få saken matrikkelført, løper ikke fristen før tillatelsen eller vedtaket foreligger.
 • Andre ting kan også føre til at fristen forlenges. Les mer om dette i forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften), kapittel 6. Klikk her

Kilde: Forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften)

Kommunen skal behandle og eventuelt matrikkelføre følgende krav om matrikkelføring innen seks uker:
a) sammenslåing av eksisterende matrikkelenheter,
b) referanse til avtale om eksisterende grense,
c) fastsetting av samlet fast eiendom,
d) gjennomført sak for jordskifteretten og andre rettsinstanser.

Det samme gjelder krav om retting, endring eller tilføying av opplysninger i matrikkelen mv. som ikke krever oppmålingsforretning.

Mer utfyllende om frister for disse og andre sakstyper og tilfeller i i forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften), kapittel 6. Klikk her

Gebyrer for oppmåling, seksjonering og matrikulært arbeid finner du i gebyrregulativet: https://www.karmoy.kommune.no/egenbetaling/bygge-og-reguleringssaksgebyrer-2020/

Fjorårets priser kan du se på denne siden: https://www.karmoy.kommune.no/egenbetaling/fjorarets-priser/

Merk at ved søknad om oppretting av ny grunneiendom og arealoverføring (med noen unntak for offentlig veg), skal det også betales gebyrer for søknadsbehandling etter Plan- og bygningsloven.

Kontakt oppmålingskontoret

Kontakt skal gå via sentralbord eller servicetorget. Informasjon om kart- og oppmålingstjenester med tjenestebeskrivelser kan du finne her.

Tlf. 52 85 75 00 (sentralbord) Tlf. 52 85 75 10 (servicetorget) Besøksadresse: Statsråd Vinjes gate 25 Postadresse: Rådhuset, postboks 167, 4291 Kopervik E-post: post@karmoy.kommune.no

 

Oppmålingsforretning/Grenseutsett/Matrikkelbrev (tidl. målebrev).

Navn Ansvarsområde
Marthon Høvring gnr.112 – 125, 147 – 149
André Larsen gnr. 58-59, 63-71, 90-96, 103-111
Jostein Helgesen gnr. 13 -20
Audun Mjølhus gnr. 1 – 12, 21 – 32, 72 – 78, 97 – 102, 133
Håvard Storegjerde gnr. 79 – 89, 126 – 132, 134 – 146
Xiao Xiao gnr. 33 – 57, 60 – 62
Geir Rasmussen Bokn kommune

 

Seksjonering:

Navn Ansvarsområde
Håvard Storegjerde hele kommunen
Ingvill Granodd hele kommunen
Marthon Høvring hele kommunen
Geir Rasmussen hele kommunen

 

Husutsett/garasjeutsett/ajourføring av kart:

Navn Ansvarsområde
Jostein Helgesen hele kommunen
Geir Rasmussen hele kommunen

 

Megleroppgaver

Navn Ansvarsområde
Jonny Nilsen hele kommunen
Jostein Helgesen hele kommunen

 

Adressetildeling/Nummerering/Skilting:

Navn Ansvarsområde
Bente Færøvik Hansen hele kommunen
Jonny Nilsen hele kommunen
Helga Synnøve Hop hele kommunen

 

Bestilling av kartdata (vektor/ortofoto):

Navn Ansvarsområde
André Larsen hele kommunen
Torstein Breivik hele kommunen
Henrik Espedal hele kommunen
Kartbestilling kan du finne her

 

Kartlegging:

Navn Ansvarsområde
Marthon Høvring hele kommunen

Karmøy kommune har rundt 16 medarbeidere innenfor oppmåling, kart/GIS, matrikkelføring, adressetildeling, husutsett og megleroppgaver. Vi produserer nøyaktige kartdata som blant annet kan finnes igjen i internettkart som Gule sider og Fonnakart. Som lokal matrikkelmyndighet har kommunen ansvar for å avholde oppmålingsforretninger og å føre matrikkelen. Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser.