Oppmåling av eiendom og seksjonering av bygg

Sist oppdatert 18. januar 2019 08:20

Oppmåling av eiendomsgrenser (oppmålingsforretning) kan gå ut på å:
  • Klarlegge og beskrive grenser og rettigheter knyttet til fast eiendom (matrikkelenhet)
  • Merke og måle eksisterende grenser i mark i tråd med partenes påstander og framlagte dokument
  • Merke og måle grenser for ny grunneiendom i samsvar med kommunal tillatelse etter plan- og bygningsloven
  • Resultatet av oppmålingen blir brukt til å oppdatere eiendomskartet, matrikkelen.
Søknadsskjema

Søknadsskjema finner du her: https://www.karmoy.kommune.no/content/uploads/2019/01/Rekvisisjon-av-deling-oppmåling.pdf

Mer om oppmåling av eiendom (tjenestebeskrivelse)

Eierseksjonering er en måte å organisere sameie av fast eiendom på
  • En eierseksjon vil være en egen juridisk enhet som kan omsettes og belånes uavhengig av resten av eiendommen eller bruksenhetene.
  • Eierseksjonering egner seg blant annet for oppdeling av boligblokker og horisontaldelte to- og firemannsboliger.
  • Seksjoneringen blir registrert i eiendomsregisteret, matrikkelen.
Søknadsskjema

Søknadsskjema finner du via Selvbetjening  på denne siden eller du kan gå direkte til skjemaoversikten her: https://kommune24-7.no/1149/

Veiledere:

Veiledning for seksjonering av eiendom – nybygg

Veiledning for seksjonering av eiendom med bestående bygg

Kontakt oppmålingskontoret

Kontakt skal gå via sentralbord eller servicetorget. Informasjon om kart- og oppmålingstjenester med tjenestebeskrivelser kan du finne her.

Tlf. 52 85 75 00 (sentralbord) Tlf. 52 85 75 10 (servicetorget) Besøksadresse: Statsråd Vinjes gate 25 Postadresse: Rådhuset, postboks 167, 4291 Kopervik E-post: post@karmoy.kommune.no

 

Oppmålingsforretning/Grenseutsett/Matrikkelbrev (tidl. målebrev).

Navn Ansvarsområde
Marthon Høvring gnr.112 – 125, 147 – 149
André Larsen gnr. 58-59, 63-71, 90-96, 103-111
Jostein Helgesen gnr. 13 -20
Audun Mjølhus gnr. 1 – 12, 21 – 32, 72 – 78, 97 – 102, 133
Håvard Storegjerde gnr. 79 – 89, 126 – 132, 134 – 146
Xiao Xiao gnr. 33 – 57, 60 – 62
Geir Rasmussen Bokn kommune

 

Seksjonering:

Navn Ansvarsområde
Håvard Storegjerde hele kommunen
Ingvill Granodd hele kommunen
Marthon Høvring hele kommunen
Geir Rasmussen hele kommunen

 

Husutsett/garasjeutsett/ajourføring av kart:

Navn Ansvarsområde
Jostein Helgesen hele kommunen
Geir Rasmussen hele kommunen

 

Megleroppgaver

Navn Ansvarsområde
Jonny Nilsen hele kommunen
Jostein Helgesen hele kommunen

 

Adressetildeling/Nummerering/Skilting:

Navn Ansvarsområde
Bente Færøvik Hansen hele kommunen
Jonny Nilsen hele kommunen
Helga Synnøve Hop hele kommunen

 

Bestilling av kartdata (vektor/ortofoto):

Navn Ansvarsområde
André Larsen hele kommunen
Torstein Breivik hele kommunen
Henrik Espedal hele kommunen
Kartbestilling kan du finne her

 

Kartlegging:

Navn Ansvarsområde
Marthon Høvring hele kommunen

Karmøy kommune har rundt 16 medarbeidere innenfor oppmåling, kart/GIS, matrikkelføring, adressetildeling, husutsett og megleroppgaver. Vi produserer nøyaktige kartdata som blant annet kan finnes igjen i internettkart som Gule sider og Fonnakart. Som lokal matrikkelmyndighet har kommunen ansvar for å avholde oppmålingsforretninger og å føre matrikkelen. Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser.