Kommunal bolig

Sist oppdatert 13. desember 2018 11:31

Noen vil ha problemer med å komme seg inn på boligmarkedet eller å bli boende i den boligen de har. Kommunen har et ansvar for å bidra til at alle har et godt og trygt sted å bo, og NAV skal medvirke til å skaffe boliger til de som ikke greier det på egen hånd.

Kommunen eier flere utleieboliger selv og har også avtale med private om langtidsleie av ulike boliger. Enkelte av boligene er spesielt tilrettelagt for personer som har ulike typer funksjonsnedsettelser.

Spørsmål om søknad og tildeling kan rettes til følgende:

  • Kommunal utleiebolig: Mottak- og oppfølgingssenteret, telefon: 52 81 16 30
  • Omsorgsbolig: Bestillerkontoret for helse- og omsorgstjenester, telefon: 52 81 01 22

Søknadskjema kommunal utleiebolig   Søknadsskjema omsorgsbolig


Kommunens eiendomsavdelingen tar imot en rekke henvendelser fra leietakere (deres familie, naboer, pleiepersonell osv) i kommunale boliger. Eiendomsavdelingen jobber hardt for at alle kommunalt eide leieboliger blir riktig og godt vedlikeholdt, og lykkes best i dette arbeidet i tett dialog med leietakerne.

Vedlikeholdsbehov kan meldes i eget skjema:

Vedlikeholdsbehov


NAV skal finne et midlertidig botilbud til deg i akutte situasjoner hvis du ikke klarer dette selv. Slike nødssituasjoner kan være ved brann, familie- eller samlivsbrudd eller hvis du har blitt kastet ut fra stedet du bodde.

Midlertidig botilbud (nav.no)