Tips om Fonnakart

Fonnakart kan brukes til mye. Av og til kan du bruke det til vedlegg til søknadspapirer.

Du kan for eksempel finne følgende:

 • Reguleringsplanen for ditt område
 • Hvor eiendomsgrensene sånn ca går. Det kan være noen meters feilmarginer. Derfor er ikke dette kartet godt nok til byggesøknader blandt annet.
 • Få ut et pdf-kart for et område.

Her kan du få noen tips om hvordan en kan gjøre ting på fonnakart. Mye er skult under hovedmenyene.

Det er 4 hovedvalg i utgangspunktet

 1. Meny
 2. Kartlag
 3. Søkefelt (både adresse, gnr/bnr, sted og plan)
 4. Bakgrunnskart

Kartlag

I fonnakart kan du ha mange forskjellige kartlag som kan vises, alt fra reguleringsplaner til bygninger og eiendommer. Hvilke kartlag som er tilgjengelige til enhver tid finner en ved å trykke på kommunevåpene og ordet “Kartlag”. Da popper det frem en slide på høyre side av skjermen. Du velger de kartlag du ønsker og klikker på krysset øverst til høyre i kartvinduet for å lukke den sliden.

Søkefelt

Her kan du søke både på adresse, sted, eiendom (gnr/bnr), og plan-id. Men en må være oppmerksom på at treff hos andre kommuner kan dukke opp. Men oftest er det mest aktuelle øverst på trefflista.

Bakgrunnkart

Det er ikke alltid det originale kartet er best, men det holder i de fleste tilfeller. Av og til ønsker en kanskje heller å ha et flyfoto som underlag på kartet. Og det byttes på enkelt at en trykker på bildet nederst til venstre hvor det står “Bakgrunn”. Og da får en opp 4 valg.

 1. Kart
 2. Grått kart
 3. Flyfoto
 4. Skjul

Kart er det originale kartet i farger, mens “Grått kart” er det originale uten farger. Flyfoto er et bilde av området fra lufte på et gitt tidspunkt. Eller en kan skjule bakgrunnkartet og det blir ingenting bak.

Meny

Ligger øverst til venstre og skuler de fleste av mulighetene i Fonnakart

Her kan du måle lengde (1) og areal (2) om områder. For å avslutte måling så må en dobbeltklikke på siste målepunkt. Er du ferdig med å måle og ønsker målene vekk. Tar du og klikker på krysset (3) over de to målemulighetene du har.


Du har mulighet for å tegne og skrive i kartet. Dette er fint hvis du må legge ved et enkelt kartvedlegg til en forespørsel hvor en skal vise hvor ting sånn ca er.

Når du trykker på “tegn i kart” dukker det opp en slide på høyre side som gir deg mange muligheter for å tegne.

Dette kan du tegne

 1. Linjer
 2. Valgfrie områder. Hvor du selv velger ytterpunker av området. Linjene er rette mellom hvert punkt du setter (Polygon)
 3. Sirkler
 4. Firkanter
 5. Punkter
 6. Skrive tekst

Og før du tegner kan du velge mellom diverse forhåndsdefinerte farger. Og når du er ferdig og tegne, da spesielt linjer og områder, så dobbeltklikker en på siste punkt. For da kommer det en har tegnet frem.

Er du ikke fornøyd med det du har tegnet? trykk på søppelbøtta og så trykk på den som du ikke er fornøyd med.

Når en er ferdig og tegne, trykker en på krysset øverst til høyre på sliden. På den måten er en nå utenfor tegnemodus og en kan gjøre andre ting.


For at det skal komme noe på tegnforklaringen, må du ha valgt et kartlag som vises i det vinduet du er. Ellers vises det lite. Tegnforklaringen kommer nederst på venstre side på skjermen og erstatter bakgrunnskartet. For å ta vekk tegnforklaringen, så trykker en på krysset i den snakkeboble som tegnforklaringen er.


Velger du å dele et kart, så deler du en lenke til det kartvinduet du ser. De som mottar kan selvfølgelig orientere seg videre i kartet.

Du får flere muligheter for deling.

Velger du skriv ut, så kommer det opp en slide på høyre side som gir deg muligheter. Du kan skrive tittel (2) på kartet, slik at en kanskje husker hva det dreier seg om. Samtidig som du kanskje forandrer arktype (3), målestokk (4) o.l. så vil det på skjermen til en hver tid være en blå firkant (1) som viser hva som vil skrives ut. Denne kan en flytte rundt på som en ønsker.

Når en har gjort alle valgene genererer du en pdf (5) av de aktuelle utskriftsområde. Der kommer også det en har tegnet tidligere med, hvis det er innenfor utskriftsområdet. Etter at du har lastet ned pdf’en (6), kan du lagre kartet på pc’en og/eller skrive det eventuelt ut fra pdf’en.