Fonnakart (Kommunekart)

Fonnakart.no, er et samarbeid mellom flere kommuner i Rogaland og Hordaland
NB! Fonnakart kan ikke brukes som situasjonskart ved søknad om deling eller bygging.

I kartportalen kan du søke på adresser, eiendom (gnr./bnr.) og stedsnavn.

Her kan du lese litt om tips om bruk av Fonnakart

Fonnakart blir oppdatert hver natt med endringer kommunen har gjort i sine kartdata.

Du får fram informasjon i kartet ved å gjøre søk i søkefeltet øverst eller ved å zoome deg inn i kartet ved hjelp av zoomeverktøyet (+ og – nede i høyre hjørne), eller bruke musehjulet.

Mengden informasjon som kommer fram og hva som er “klikkbart” øker etter hvert som du zoomer deg inn i kartet. Klikk på pila til høyre for kommunenavnet for å få fram hvilke kartlag som er tilgjengelig.

Du kan lage en link som viser til kart over det området du velger, ved å trykke menyknappen oppe i venstre hjørne og velge [Del]. Du kan også ta tak i lenken og lage en snarvei til kartoppslaget i favorittmenyen eller en mail.

Trykk på  Se fullversjon under kartet til høyre for å åpne Fonnakart.

Informasjonen i Fonnakart.no kan være beheftet med feil og mangler. Kommunen er uten ansvar for tap eller skade som måtte følge av bruken. Situasjonskart ved søknad om bygging og deling, samt opplysninger som kreves ved omsetning av eiendommer, skal bestilles hos kommunen.

Viktig – situasjonskart ved søknad SKAL bestilles hos servicetorget. Mer informasjon om: bestilling av situasjonskart eller digitale kart.