Digitale kart til tiltak, prosjekt og plan

Sist oppdatert 13. desember 2018 11:31

Merk:

  • Situasjonskart til fradeling/byggesak (kommunal saksbehandling) skal bestilles via Servicetorget.
  • Kommunekart/Fonnakart kan ikke brukes til dette formålet.

Bestillingsskjema for vektorkart/ortofoto finner du her

Karmøy kommunes egne geodatamedarbeidere produserer flere temakarttyper, og disse finner du blant annet igjen i kartløsninger på internett som Gule sider, Fonnakart, Google maps og andre.


Kommunekart er en internett-kartløsning hvor du selv kan navigere til ønsket sted blant annet ved søk på adresser eller gårds- og bruksnummer. Du kan ikke ta ut situasjonskart i forbindelse med byggesak/deling fra Fonnakart. Slike kart skal bestilles via Servicetorget. Du kan imidlertid skrive ut kart til privat bruk fra Fonnakart.

Gå til side for andre karttjenester.