Dette inngår i bestilling av Situasjonskart

Når du bestiller Situasjonskart for bygge- og delingssøknader inngår følgende:

  • Situasjonskart
  • Reguleringskart med planbestemmelser
  • eventuelt kommuneplankart med planbestemmelser, der det ikke er reguleringskart.