Dette inngår i bestilling av situasjonskart

Når du bestiller situasjonskart for bygge- og delingssøknader inngår følgende:

  • Situasjonskart
  • Reguleringskart med planbestemmelser
  • eventuelt kommuneplankart med planbestemmelser, der det ikke er reguleringskart.

Klikk her for å komme til bestilling av kart.