Bestilling av kart, naboliste, megleroppgave, m.m

Sist oppdatert 16. oktober 2019 10:29

Kommunen har nå avtale med to nettbutikker om salg av megleropplysninger, digitale kartdata, situasjonskart, nabolister mm.

E-torg

Infoland

Vareutvalg og priser kan variere noe i de to nettbutikkene.

Situasjonskart og nabolister til bruk i byggesaker skal nå bestilles i nettbutikkene.

Dette er KUN papirkart, i PDF. Huker du av for digitalt kart på dette, vil du ikke få det.