Bestilling av kart

Sist oppdatert 2. januar 2019 11:39

Vi har disse mulighetene for å bestille kart:

  • Situasjonskart for bygge- og delesøknader
  • Digitale kartdata
  • Ledningskart vann og avløp

Naboliste bestilles ikke gjennom dette skjema, men gjennom dette skjema: Bestilling av naboliste

Følgende inngår i de forskjellige bestillingene

Dette er KUN papirkart, i PDF. Huker du av for digitalt kart på dette, vil du ikke få det.

Når du bestiller Situasjonskart for bygge- og delingssøknader inngår følgende:

  • Situasjonskart
  • Reguleringskart med planbestemmelser
  • eventuelt kommuneplankart med planbestemmelser, der det ikke er reguleringskart.


Her kan du velge digitalt format. Av de digitale kan du få:

  • SOSI
  • DXF
  • DWG

Viktig her at du i et kartvedlegg markerer innenfor hvilket polygon du vil ha kart for.


Dette er KUN papirkart, i PDF. Huker du av for digitalt kart på dette, vil du ikke få det.

Bestill kartet du vil ha her