Situasjonskart, nabolister og megleroppgaver

Bestilling av:

  • situasjonskart  til bygge- og delingssaker (ikke eldre enn 6 mnd. gammelt, se veiledning)
  • nabolister til bygge- og delingssaker,
  • situasjonskart til oppmålingssaker (ikke eldre enn 6 mnd. gammelt)
  • situasjonskart til krav om retting av eiendomskartet (ikke eldre enn 6 mnd. gammelt)
  • megleroppgaver
  • digitale kartdata

Skal gjøres via en av nettbutikkene som kommunen har avtale med:

Vareutvalg og priser kan variere noe i nettbutikkene.

Nabolister kan også bestilles gjennom:

Byggesaksblanketter

Dette er KUN papirkart, i PDF. Huker du av for digitalt kart på dette, vil du ikke få det. Tilgang til VA ledningskart kan gis ved forespørsel til  Sektor vann, avløp og renovasjon. Besøk egen side: https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/bestille-kart/