Vedtak om eiendomsskatt

Sist oppdatert 4. januar 2019 13:37
Tilbake til “Eiendomskatt” Ofte stilte spørsmål om eiendomskatt
Betaling Utregning av
eiendomsskatt
Offentlig ettersyn av
takst og skatt
Næringseiendom
Næringseiendom,
verdsettelse
Fritak for eiendomsskatt Faktafeil og klage Vedtak om eiendomsskatt

Bakgrunn for endringer fra og med 2015

Det ble foretatt kun små endringer av takstgrunnlaget i kommunen siden 1983. Samtidig har det gjennom denne 30- års perioden vært en kontinuerlig utvikling av eiendom, infrastruktur og markedspriser i de ulike delene av kommunen. Det tidligere grunnlaget for utskriving av eiendomsskatt gjenspeilte derfor ikke lengre de faktiske forhold på en god nok måte. For å fange opp aktuelle endringer er det vanlig å foreta en alminnelig taksering hvert tiende år. En slik omtaksering ble gjennomført i Karmøy kommune i 2015. Samtidig benytter kommunen fra og med 2015 takstgrunnlag mottatt fra Skatteetaten for de boliger der slik verdi er oppført. For andre eiendommer gjennomføres det lokal befaring og kommunal taksering som tidligere.

Vedtak om eiendomsskatt

11. desember 2014 vedtok Karmøy kommunestyre at det i 2015 skal skrives ut eiendomsskatt på eiendom i hele kommunen etter Eiendomsskattelovens § 3a. Vedtaket medførte behov for nytt takstgrunnlag. Kommunen gjorde også vedtak om at boligverdien for boligeiendommer fra Skatteetaten benyttes som takstgrunnlag (jf. Eiendomsskattelovens § 8 C-1). Kommunen skal selv taksere andre skatteobjekt og arbeidet gjennomføres lokalt og takstene vedtas av sakkyndig takstnemnd for eiendomsskatt. Nemnda består av 3 personer valgt av kommunestyret.

Boligverdi fra Skatteetaten benyttes som takstgrunnlag for utskriving av eiendomsskatt på boligeiendommer. Våningshus, fritidseiendommer, næringseiendommer og industrianlegg takseres lokalt i kommunen.