Utregning av eiendomsskatt

Sist oppdatert 17. januar 2020 09:17
Tilbake til “Eiendomskatt” Ofte stilte spørsmål om eiendomskatt
Betaling Utregning av
eiendomsskatt
Offentlig ettersyn av
takst og skatt
Næringseiendom
Næringseiendom,
verdsettelse
Fritak for eiendomsskatt Faktafeil og klage Vedtak om eiendomsskatt

Det er tre faktorer som påvirker størrelsen på eiendomsskatten: skattetaksten, promillesats og bunnfradrag.

Skattetaksten mottas enten fra Skatteetaten (for de aller fleste boligeiendommene) eller vedtas lokalt av kommunens sakkyndige takstnemnd for eiendomsskatt.

Promillesatsen kan være lavere for bolig- og fritidseiendom enn den generelle skattesatsen i kommunen. Dette er regulert av Eiendomsskatteloven § 12a. Skattesatsen for bolig- og fritidseiendom er 2,8 promille. For andre typer eiendom er den 7 promille.

Bunnfradraget er et fast kronebeløp og kan bare brukes på bolig og fritidsbolig. Størrelsen på bunnfradraget (kronebeløpet) vedtas eventuelt hvert år i forbindelse med kommunens budsjettvedtak og kan variere fra ett år til et annet. Dette er regulert av Eiendomsskatteloven § 11. Eiendomsskattetaksten for bolig- og fritidseiendom tilordnes ett bunnfradrag for hver boenhet som inngår i taksten.

En boenhet vil normalt være en selvstendig del av en boligeiendom med egen inngang/ inngang fra felles yttergang, og som har rom godkjent for opphold, matlaging, bad/ toalett og hvor nødvendige krav til lysforhold, brannsikkerhet med videre er ivaretatt.

Eksempel

Viser utregning av eiendomsskatt for en eiendom med boligverdi fra Skatteetaten.

Boligverdi fra Staten er som oftest 4 ganger ligningsverdien (for primærboliger). Grunnlaget som foreligger for skatteåret to år før skal for aktuelle år (grunnlaget i 2015 brukes i 2017) multipliseres med 0,8. Dette er en obligatorisk faktor fastsatt av Staten.

I vårt eksempel er ligningsverdi i selvangivelsen kr. 500.000.
Boligverdi fra Skatteetaten er da kr. 2.000.000 (4 x 500.000,-).

Taksten som kommunen skal forholde seg til:
Kr. 2.000.000  x 0.7 = 1.400.000,- (Taksten)

Har boligen 1 boenhet blir det trukket fra et bunnfradrag på kr. 935.000,-. Promillesatsen er vedtatt å være: 2,8

Utskrevet årlig skatt blir med disse faktorene:
Kr. 465.000 x 0.0028 = 1.302