Næringseiendom – Eiendomsskatt

Sist oppdatert 4. januar 2019 13:36
Tilbake til “Eiendomskatt” Ofte stilte spørsmål om eiendomskatt
Betaling Utregning av
eiendomsskatt
Offentlig ettersyn av
takst og skatt
Næringseiendom
Næringseiendom,
verdsettelse
Fritak for eiendomsskatt Faktafeil og klage Vedtak om eiendomsskatt

Alminnelig næringseiendom i kommunen, eksempelvis butikklokaler, kontorer, kjøpesentre, lager o.l. er verdivurdert av et eksternt takseringsfirma før endelig vurdering er foretatt og takst vedtatt av kommunens sakkyndige takstnemnd for eiendomsskatt.

Av taksten som fremkommer på «Skatteseddel Næringseiendom» sendt den enkelte skattyter skal det betales 7 promille i eiendomsskatt. Skatten faktureres i 4 terminer (januar, april, juli og oktober).

Taksten på skatteobjektet skal ikke være høyere enn antatt markedsverdi.

Det kan fremsettes klage over eiendomsskattetakst og utskrevet skatt, jf. eiendomsskatteloven § 19. Eventuell klage må begrunnes og fremsettes kommunen skriftlig innen seks uker etter at skatteseddel er sendt deg som eier (vanligvis innen 12.april)

Dersom ikke skattyter får fullt medhold ved ny vurdering i sakkyndig takstnemnd går saken videre til kommunens overtakstnemnd for eiendomsskatt.

Sakkyndig overtakstnemnd for eiendomsskattesaker fastsetter endelig vedtak i saken. Ved behandling i overtakstnemnden vil saken bli underlagt ny vurdering. Dette innebærer også at endelig eiendomsskattetakst til sist kan bli høyere enn det den var ved det opprinnelige vedtaket.

Eventuelt søksmål om gyldighet av klagenemndas vedtak må reises innen 6 måneder etter at vedtaket er mottatt av deg (jfr. eiendomsskatteloven § 23).

Eventuell klage sendes til kommunen på adressen nederst på siden, eller på e-post til: postmottak@karmoy.kommune.no

Nye regler i eiendomsskatteloven fra januar 2019