Faktafeil og klage – Eiendomsskatt bolig

Sist oppdatert 11. februar 2019 14:46
Tilbake til “Eiendomskatt” Ofte stilte spørsmål om eiendomskatt
Betaling Utregning av
eiendomsskatt
Offentlig ettersyn av
takst og skatt
Næringseiendom
Næringseiendom,
verdsettelse
Fritak for eiendomsskatt Faktafeil og klage Vedtak om eiendomsskatt

Karmøy kommune skriver ut eiendomsskatt på all fast eiendom, herunder bolig. For de aller fleste boligene benyttes boligverdi fra Skatteetaten for å beregne eiendomsskatten. Kommunen selv takserer kun boliger der hvor det av ukjente grunner mangler boligverdi fra Skatteetaten.

Boligverdi er Skatteetatens estimerte verdi på din bolig.

Skatteetaten legger til grunn de opplysninger om primær-areal, byggeår og boligtype gitt av eier for eiendommen i skattemeldingen (tidligere selvangivelsen). Du kan selv sjekke disse opplysningene og korrigere eventuelle feil i din skattemelding.

Endringsmelding / klage sendes til Skatteetaten

Dersom det foreligger feil faktaopplysninger (eks. : feil areal, feil gnr/bnr) på din skattemelding, må du melde fra til Skatteetaten. Dette gjelder også om du mener det er satt verdi som overstiger markedsverdi.

Det er kun feil på antall bunnfradrag som skal meldes til eiendomsskattekontoret i kommunen.

Eiendomsskattegrunnlag hentes fra skattemelding to år tilbake i tid

Når kommunen anvender boligverdi fra Skatteetaten anvendes alltid boligverdien fra to år tilbake i tid. For eksempel vil eiendomsskattegrunnlaget i 2018 hentes fra boligverdi fra skattemelding år 2016. Dersom du ønsker rettet en feil som har hatt innvirkning på eiendomsskatten din fra 2017, må du altså be Skatteetaten rette feilen gjeldende fra 2015.

Mer informasjon

Eller ta kontakt med Skatteetaten på telefon: 800 80000