Endringer i eiendomsskatteloven fra 2020

Det har blitt vedtatt to endringer i eiendomsskatteloven med virkning fra 2020:

  • Maksimal skattesats for boliger og fritidsboliger skal være 5 promille
  • Det innføres en obligatorisk reduksjonsfaktor på minimum 30 % i takstene på boliger og fritidsboliger.

Endringene berører kun utskriving av skatt på boliger og fritidsboliger.