Betaling – Eiendomsskatt

Tilbake til “Eiendomskatt” Ofte stilte spørsmål om eiendomskatt

Betaling

Utregning av
eiendomsskatt

Offentlig ettersyn av
takst og skatt

Næringseiendom

Næringseiendom,
verdsettelse

Fritak for eiendomsskatt

Faktafeil og klage

Vedtak om eiendomsskatt

 

Skattyter kan søke formannskapet om langvarig utsettelse, nedsettelse eller ettergivelse av utlignet eiendomsskatt jfr. eiendomsskatteloven § 28. En grunn til nedsettelse eller ettergivelse kan være at skattyter på grunn av sykdom eller lignende har fått reduserte inntekter og i tillegg ikke har formue til å betale eiendomsskatten med. Et annet eksempel kan være brann eller annen ødeleggelse av bygningen før omtaksering.

Det er utarbeidet et eget søknadsskjema for langvarig utsettelse, nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt. Søknaden må være fullstendig dokumentert før den kan behandles. Søknadsskjema finner du her.

For kortvarig betalingsutsettelser skal søknad rettes til skatteinnkreveren i kommunen (kemneren) jf. eiendomsskatteloven § 25. Vedtak om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt fattes for ett år om gangen. Klage over formannskapets vedtak kan påklages til kommunestyret jfr. forvaltningsloven § 28.

 

Eiendomsskatten blir delt opp i fire like deler. Totalbeløpet som skal betales fremgår av skatteseddelen  som skal sendes den enkelte eier.

Det betyr at det sendes ut faktura på eiendomskatt i januar, april, juli og oktober. Eiendomskatten faktureres sammen med andre kommunale avgifter (Vann, avløp, renovasjon)

Dersom du er uenig i beløpets størrelse, mener det er noe galt med skattetaksten eller har klaget på eiendomsskatteberegningen, må du likevel betale eiendomsskatten innen angitt forfallsdato. Eventuelt for mye eller for lite innbetalt eiendomsskatt vil bli korrigert når en eventuell klage måtte være ferdig behandlet.