Betaling – Eiendomsskatt

Sist oppdatert 4. januar 2019 13:38
Tilbake til «Eiendomskatt» Ofte stilte spørsmål om eiendomskatt

Betaling

Utregning av
eiendomsskatt

Offentlig ettersyn av
takst og skatt

Næringseiendom

Næringseiendom,
verdsettelse

Fritak for eiendomsskatt

Faktafeil og klage

Vedtak om eiendomsskatt

 

Eiendomsskatten blir delt opp i fire like deler. Totalbeløpet som skal betales fremgår av skatteseddelen  som skal sendes den enkelte eier.

Det betyr at det sendes ut faktura på eiendomskatt i januar, april, juli og oktober. Eiendomskatten faktureres sammen med andre kommunale avgifter (Vann, avløp, renovasjon)

Dersom du er uenig i beløpets størrelse, mener det er noe galt med skattetaksten eller har klaget på eiendomsskatteberegningen, må du likevel betale eiendomsskatten innen angitt forfallsdato. Eventuelt for mye eller for lite innbetalt eiendomsskatt vil bli korrigert når en eventuell klage måtte være ferdig behandlet.