Eiendomsskatt

Sist oppdatert 27. februar 2019 12:26
Ofte stilte spørsmål Mer informasjon

 

Karmøy kommune har hatt eiendomsskatt siden 1971. Det ble gjennomført en alminnelig taksering i 2015. Dette gjøres hvert 10. år.

Hva er eiendomsskatt?

Eiendomsskatt er en kommunal skatteform som kommunestyret kan vedta å skrive ut med hjemmel i lov om eiendomsskatt. Grunnlag for utskriving av eiendomsskatt skal gjenspeile en antatt markedsverdi på eiendommen slik det følger av bestemmelsene i Eiendomsskattelovens § 8A-2-1. Dette er den eneste skatten som i sin helhet går til kommunen, og som kommunen selv har full styring med innenfor rammene av gjeldende lovgivning.

Boligverdi brukes til utskriving

Karmøy kommunestyre har vedtatt at Skatteetatens boligverdi (også kalt formuesgrunnlag) skal legges til grunn for utskriving av eiendomsskatt for boliger. Denne boligverdien reduseres med en reduksjonsfaktor på 20%. I tillegg trekkes det fra et årlig bunnfradrag på kr. 1.050.000,-. Der kommunen av ulike grunner ikke mottar grunnlaget fra Skatteetaten, blir eiendommen taksert av kommunen. Ved slik taksering blir eiendommen besiktiget og fotografert. Takst blir da fastsatt av kommunens sakkyndige takstnemnd for eiendomsskatt basert på informasjonen fra besiktigelsen og annen informasjon innhentet om eiendommen (størrelse, byggeår, type bygning, teknisk tilstand etc.)

Klage over boligverdi

Dersom du mener boligverdien for din eiendom er feil, må du kontrollere de opplysningene Skatteetaten har om din bolig. Disse faktaopplysningene om boligen finner du i skattemeldingen din. Klage over det en mener er feil boligverdi må rettes til Skatteetaten.

Skatteseddel

Alle som skal betale eiendomsskatt får hvert år tilsendt skatteseddel. Skatteseddelen viser beregning av eiendomsskatten, hva du skal betale, samt informasjon om klageadgang. Skatteseddelen blir sendt ut digitalt via Altinn eller en annen digital postkasse. Dersom du ikke åpner den digitale forsendelsen, vil du på vanlig måte motta meldingen som brev i posten.

Faktura

Faktura sendes til den som står registrert som regningsmottaker i kommunens register. Er dere flere eiere av en eiendom må dere selv foreta intern fordeling av eiendomsskatten. Ta kontakt med kommunen hvis du ønsker å bytte regningsmottaker.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med eiendomskattekontoret

For formelle henvendelser (journalføres): post@karmoy.kommune.no

Nye regler i eiendomsskatteloven fra januar 2019