Bo lengst mulig i egen bolig

De fleste ønsker å klare seg selv og bo i egen bolig så lenge som mulig.

For å klare det, kan det være nødvendig å gjøre enkle tilpasninger i boligen, tilrettelegge boligen og/eller å ta i bruk hjelpemidler og teknologiske løsninger.

Ta vare på helsa di – vær aktiv og sosial

Å opprettholde et sosialt nettverk og å delta i samfunnet er viktig for helsa vår. Det er også viktig å spise riktig og å holde seg i fysisk aktivitet.

Her kan du bl.a. finne oversikt over ulike arrangementer, turmuligheter og kurs i Karmøy:

Enkle tilpasninger som du kan gjøre selv

Brannsikring

 • Røykvarsler
 • Komfyrvakt
 • Brannspray – for å slukke mindre branner

Enkle tilpassinger

 • Fjerne filleryer og småtepper og legge sklisikring under andre tepper
 • Male rom i lyse farger

Møbler

 • Senger og stoler som er enkle å komme ut og inn av. Dette kan gjøres med f.eks. heveklosser og spesialmøbler.

Små hjelpemidler (fra jernvarebutikker o.l.)

 • Lokkåpner
 • Tubeklemmer
 • Bestikk med godt grep
 • Brodder til sko, krykker og stokk
 • Støttehåndtak i f eks dusj, ved toalett og seng
 • Dusjkrakk
 • Antisklimatte til dusjen
 • Krykkeholder
 • Stabiliserende skje som motvirker skjelvinger i hånda
 • Strømpepåtrekker
 • Gripetang

Elektrisk

 • Godt lys og forenklet lysstyring
 • Timer til stikkontakt som kan skru av elektriske apparater
 • Enklere fjernkontroll til TV
 • Nettbrett
 • Robotstøvsuger
 • Dørvarsel
 • Forenklet smarttelefon som tilpasses eget behov
 • Porttelefon med tale/video

Inspirasjon

Tilrettelegg boligen din

Er boligen din tilpasset dersom noen i husstanden får funksjonsnedsettelse?

Ifølge SSB bor svært få husholdninger i boliger som er fullt tilgjengelige for rullestolbrukere, og seks av ti har hindringer som gjør det vanskelig for en rullestolbruker å komme seg fram til inngangsdøra. Noen husholdninger mangler nødvendig tilrettelegging av boligen på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Om du skal kjøpe bolig eller pusse opp kan det være lurt å tenke gjennom om du kan bo godt i boligen dersom du skulle få fysiske utfordringer. Relevante spørsmål er:

 • Er alle beboelsesrom på en flate?
 • Er det trappefri adkomst til huset?
 • Bor du i gangavstand til for eksempel bussholdeplass, nærbutikk og lege?
 • Hvordan er standarden på det elektriske anlegget (brannsikkerhet)
 • Hvis du skal pusse opp badet eller kjøkkenet; hva kan du gjøre for å legge til rette for et enklere liv og en trygg alderdom?
 • Har du god nok internettlinje (gir mulighet til å benytte hjelpemidler som sender varsler ut av bolig)?
 • Kan du være sosial med andre når du ønsker?

Behovsprøvd tilskudd til tilpasning av bolig

Dersom du eller noen i din husstand får funksjonsnedsettelse og ikke bor i tilpasset bolig, kan du søke om finansiering til små eller store ombygginger og tilpasninger. Det finnes både låne- og tilskuddsordninger som kan gjøre det mulig å finansiere tilpasning av boligen din. Det kan også gis tilskudd til eldre som ønsker å utføre forebyggende tiltak. Tilpasningen må være hensiktsmessig, og behovet for tilskudd blir vurdert i sin helhet ut fra husstandens økonomiske situasjon på sikt. Mer informasjon og søknadsskjema finner du her:

Trenger du veiledning?

Kommunens boligkontor kan hjelpe til med å finne fram til de mulighetene som kan være aktuelle for deg. Ta gjerne kontakt med boligrådgiver Robert Bergh

Hjelpemidler, trygghetsalarm og annen teknologi

Kommunen kan tilby ulike hjelpemidler for personer med pleie- og omsorgsbehov. Kommunen formidler hjelpemidlene både fra eget hjelpemiddellager og fra Nav Hjelpemiddelsentral.

Karmøy kommune ønsker fortgang i bruken av velferdsteknologi.

Eksempler på hjelpemidler

 • Trygghetsalarm – Se egen nettside
 • Rullator
 • Digitalt tilsyn (f.eks. med en døralarm som varsler når du er på vei ut av huset midt på natten)
 • Medisindosett som varsler når tabletter ikke blir tatt (blir tilgjengelig andre halvår 2021)
 • Rullestol

Velferdsteknologi og trygghetsalarmer formidles gjennom Bestillerkontoret, enten gjennom søknad om helse- og omsorgstjenester eller trygghetsalarm. Hjelpemiddellageret er ansvarlig for service og reparasjoner, og kan gi råd og veiledning.


Spørsmål som omhandler velferdsteknologiske løsninger kan rettes til: support.ehelse@karmoy.kommune.no. Du kan også kontakte hjelpemiddellageret i telefontiden.


På nettsiden hvakanhjelpe.no (utviklet av Oslo kommune) finner du mange nyttige råd og tips.

Interkommunalt samarbeid

Kommunene på Haugalandet samarbeider om velferdsteknologi og e-helse. Les mer om samarbeidet