Bo lengst mulig i egen bolig

De fleste ønsker å klare seg selv og bo i egen bolig så lenge som mulig.

For å klare det, kan det være nødvendig å gjøre enkle tilpasninger i boligen, tilrettelegge boligen og/eller å ta i bruk hjelpemidler og teknologiske løsninger.

Ta vare på helsa di – vær aktiv og sosial

Å opprettholde et sosialt nettverk og å delta i samfunnet er viktig for helsa vår. Det er også viktig å spise riktig og å holde seg i fysisk aktivitet.

Her kan du bl.a. finne oversikt over ulike arrangementer, turmuligheter og kurs i Karmøy:

Enkle tilpasninger som du kan gjøre selv

Brannsikring

 • Røykvarsler
 • Komfyrvakt
 • Brannspray – for å slukke mindre branner

Enkle tilpassinger

 • Fjerne filleryer og småtepper og legge sklisikring under andre tepper
 • Male rom i lyse farger

Møbler

 • Senger og stoler som er enkle å komme ut og inn av. Dette kan gjøres med f.eks. heveklosser og spesialmøbler.

Små hjelpemidler (fra jernvarebutikker o.l.)

 • Lokkåpner
 • Tubeklemmer
 • Bestikk med godt grep
 • Brodder til sko, krykker og stokk
 • Støttehåndtak i f eks dusj, ved toalett og seng
 • Dusjkrakk
 • Antisklimatte til dusjen
 • Krykkeholder
 • Stabiliserende skje som motvirker skjelvinger i hånda
 • Strømpepåtrekker
 • Gripetang

Elektrisk

 • Godt lys og forenklet lysstyring
 • Timer til stikkontakt som kan skru av elektriske apparater
 • Enklere fjernkontroll til TV
 • Nettbrett
 • Robotstøvsuger
 • Dørvarsel
 • Forenklet smarttelefon som tilpasses eget behov
 • Porttelefon med tale/video

Inspirasjon

Tilrettelegg boligen din

Er boligen din tilpasset dersom noen i husstanden får funksjonsnedsettelse?

Ifølge SSB bor svært få husholdninger i boliger som er fullt tilgjengelige for rullestolbrukere, og seks av ti har hindringer som gjør det vanskelig for en rullestolbruker å komme seg fram til inngangsdøra. Noen husholdninger mangler nødvendig tilrettelegging av boligen på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Om du skal kjøpe bolig eller pusse opp kan det være lurt å tenke gjennom om du kan bo godt i boligen dersom du skulle få fysiske utfordringer. Relevante spørsmål er:

 • Er alle beboelsesrom på en flate?
 • Er det trappefri adkomst til huset?
 • Bor du i gangavstand til for eksempel bussholdeplass, nærbutikk og lege?
 • Hvordan er standarden på det elektriske anlegget (brannsikkerhet)
 • Hvis du skal pusse opp badet eller kjøkkenet; hva kan du gjøre for å legge til rette for et enklere liv og en trygg alderdom?
 • Har du god nok internettlinje (gir mulighet til å benytte hjelpemidler som sender varsler ut av bolig)?
 • Kan du være sosial med andre når du ønsker?

Behovsprøvd tilskudd til tilpasning av bolig

Dersom du eller noen i din husstand får funksjonsnedsettelse og ikke bor i tilpasset bolig, kan du søke om finansiering til små eller store ombygginger og tilpasninger. Det finnes både låne- og tilskuddsordninger som kan gjøre det mulig å finansiere tilpasning av boligen din. Det kan også gis tilskudd til eldre som ønsker å utføre forebyggende tiltak. Tilpasningen må være hensiktsmessig, og behovet for tilskudd blir vurdert i sin helhet ut fra husstandens økonomiske situasjon på sikt. Mer informasjon og søknadsskjema finner du her:

Trenger du veiledning?

Kommunens boligkontor kan hjelpe til med å finne fram til de mulighetene som kan være aktuelle for deg. 

 • Telefon 52 85 72 72

Hjelpemidler, trygghetsalarm og annen teknologi

Kommunen kan tilby ulike hjelpemidler for personer med pleie- og omsorgsbehov. Kommunen formidler hjelpemidlene både fra eget hjelpemiddellager og fra Nav Hjelpemiddelsentral.

Karmøy kommune ønsker fortgang i bruken av velferdsteknologi.

Eksempler på hjelpemidler

 • Trygghetsalarm – Se egen nettside
 • Rullator
 • Digitalt tilsyn (f.eks. med en døralarm som varsler når du er på vei ut av huset midt på natten)
 • Medisindispenser som varsler når tabletter ikke blir tatt
 • Rullestol

Velferdsteknologi og trygghetsalarmer formidles gjennom Bestillerkontoret, enten gjennom søknad om helse- og omsorgstjenester eller trygghetsalarm. Hjelpemiddellageret er ansvarlig for service og reparasjoner, og kan gi råd og veiledning.


Spørsmål som omhandler velferdsteknologiske løsninger kan rettes til: support.ehelse@karmoy.kommune.no. Du kan også kontakte hjelpemiddellageret i telefontiden.


På nettsiden hvakanhjelpe.no (utviklet av Oslo kommune) finner du mange nyttige råd og tips.

Interkommunalt samarbeid

Kommunene på Haugalandet samarbeider om velferdsteknologi og e-helse. Les mer om samarbeidet