Adresse, skilt og eiendomsinformasjon

Adressetildeling

Kommunen skal fastsette offisiell adresse (matrikkeloven § 21). Det medfører at kommunen er ansvarlig myndighet for å iverksette et adressesystem i kommunen og vedlikeholde dette gjennom tildeling av nye adresser, endringer og registrering av adresser i matrikkelen. Adressene blir ført i eiendomsregisteret, matrikkelen, straks de er tildelt. Mer om adresser på kartverkets nettside. Klikk her.

Bruksenhetsnummer (bolignummer)

Kommunen tildeler bruksenhetsnummer. Alle leiligheter skal ha sin egen adresse, på lik linje med eneboliger. Bruksenhetsnummeret (bolignummeret) er leilighetens unike adresse. Kartverkets nettside har mer informasjon om dette. Klikk her.


  • Kommunen setter opp og har ansvar for vedlikehold av vegnavnsskilt og tilvisningsskilt.
  • Huseier har ansvar for å sette opp eget husnummerskilt. Kommunen anbefaler reflekterende skilt som er lett å få øye på i mørket. Er huset tilbaketrukket fra vegen, bør en også ha nummerskilt ved innkjørselen.


En bostedsattest inneholder opplysninger om en persons bostedsadresse og hvor lenge vedkommende har vært bosatt der.

For å bestille bostedsattest kan du gå inn på skatteetaten sin nettside. Klikk her.

Andre tjenester relatert til folkeregisteret finner du ved å klikke her.


Se eiendom

Kommunen er lokal myndighet for registeret over grunneiendommer, bygninger og adresser, matrikkelen. Kartverket er sentral matrikkelmyndighet. Gjennom tjenesten seeiendom.no kan du søke frem en eiendom i kartet og finne ut hva som er registrert av fritt tilgjengelige opplysninger på denne. Ved å bruke digital ID kan du også få eiendomsopplysninger fra grunnboken, for eksempel hvem som er registrert som eier (hjemmelshaver).

www.seeiendom.no