Bli med på Beintøft: Sykle – og gå til skolen – kampanje for 1.-7. trinn

Grindhaug skole ble en av vinnerne av Beintøft i Karmøy 2020.

Beintøft er en morsom, miljøvennlig og lærerik konkurranse, der målet er at flest mulig elever går eller sykler til skolen. Aktiv skolevei er viktig for helse og konsentrasjon. Når flere lar bilen stå, blir det også mindre forurensning og renere luft i nærområdet, bedre trafikksikkerhet rundt skolen og ikke minst: Det bidrar til reduserte klimagass-utslipp.

Karmøy kommune ønsker at flere barn skal gå eller sykle til skolen, og oppfordrer alle klasser på barneskolene til å delta i Beintøft. Det finnes ulike kampanjer for å motivere til mer aktiv skolevei, og skolene står fritt til å velge hvilken kampanje de vil delta i. Det er mange gode grunner til å bli med på konkurransen. Å gå eller sykle til skolen er sunt og bidrar til en god helse. Når du får beveget deg litt i frisk luft før skolen kan det også bli lettere å konsentrere seg i klassen. Går du sammen med andre blir det sosialt og morsomt. I tillegg er det miljøvennlig og gjør skoleveien til et tryggere sted når flere går og sykler.

Det er gratis å delta, og det er lærerne som melder  klassene, samt registrere hvor mye elevene går eller sykler – gjerne sammen med elevene.  Vi håper å se mange klasser fra Karmøy på deltakerlistene. Alle klasser som deltar er med i konkurransen om fine premier både fra miljøagentene og Karmøy kommune.

Bli med på Beintøft i Karmøy 31. august til 11. desember – dette er bra for luftkvaliteten, trafikksikkerheten, helsa, samt klima og miljø!  

All informasjon om kampanjen finnes på nettsiden til  www.beintoft.no

Er det spørsmål om årets aksjon i Karmøy så ta kontakt med folkehelsekoordinater Reidun Dahl på epost reda@karmoy.kommune.no eller beintoft@miljoagentene.no