Bli med i ungdomsrådet

Vil du være med å gjøre en forskjell for ungdom i kommunen vår? Karmøy ungdomsråd (KUR) søker nye medlemmer. Nå skal det settes sammen et nytt ungdomsråd. Er du mellom 13 og 18 år har du mulighet til å bli med.

SØKNADSFRIST: 7. desember

Ungdomsrådet er et lovpålagt organ som skal sikre bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i alle saker som angår ungdom. Som medlem får du mulighet til å fremme det beste for ungdom.

Ungdomsrådet skal være et talerør og en felles arena for saker som er aktuelle for unge, og rådet er en ressurs i lokaldemokratiet. Mer innflytelse over egen hverdag – ungdom kjenner ungdom best.

Rådet er partipolitisk uavhengig, og skal ivareta interessene til ungdom. I tillegg til å tale ungdommens sak i politiske saker arrangerer også ungdomsrådet årlig en ungdomskonferanse.

Vi søker etter medlemmer som kan sitte i rådet både ett og to år. Til sammen skal rådet bestå av 9 faste medlemmer og inntil 12 varamedlemmer som alle sikrer en god spredning både når det gjelder geografi og kjønn.

Man kan søke selv eller du kan fremme forslag om kandidater i vedlagte skjema. Skoler, lag- og foreninger og privatpersoner kan selv kan fremme forslag til kandidater. Kommunestyret velger ungdomsrådets medlemmer i møte 14. desember.

Karmøy ungdomsråd arrangerte 20. november ungdomskonferanse om psykisk helse . Helsesista og Jimmy Westerheim fra The Human Aspect snakket om at alle har en psykisk helse og viktigheten av å bry seg om hverandre. Varaordfører Alf Magne Grindhaug var også med på konferansen. 

Første møte i det nye ungdomsrådet blir i januar. Det legges opp til totalt 7 møter i året. Møtene avholdes i skoletiden. Bli med!