Bli digial bøssebærer!

Som så mye annet, må den tradisjonelle TV-aksjonen også finne utradisjonelle løsninger i skyggen av korona-pandemien. Årets innsamling blir derfor digital. Men det er ikke mindre behov for “fotfolk” av den grunn.

Siden 1974 har TV-aksjonen vært omtalt som verdens største dugnad. I år er det en annen dugnad som er større – bekjempelsen av COVID-19. Årets TV-aksjon blir derfor digital.

Den gode søndagsturen med TV-aksjonsbøsse i hånden blir det ikke noe av i år. På grunn av smittefaren kan vi ikke gå fra dør til dør og banke på, men det er fullt mulig å bli bøssebærer likevel. I år skal du registrere deg som digital bøssebærer på www.blimed.no

Denne uka ble registreringen åpnet.

5. oktober åpnes de digitale bøssene for innsamling. Bøssene vil være åpne fram til 1. november. Årets bøsser finnes kun på nett.

Måten du skal samle inn penger på, er å dele lenken til bøssen på sosiale medier, epost, sms og ved å snakke med nettverket ditt og oppfordre til å gi penger i din digitale bøsse. Det er mulig å betale med Vipps eller bankkort. Giverne kan velge å registrere navnet sitt eller være anonyme. Du vil hele tida kunne følge med på hvor mye penger som er kommet inn på bøssen din.

Årets tema er noe mange er opptatt av: rent hav uten søppel.

(Foto: Jamie Lamb)

WWF Norge jobber for å bekjempe plast i havet og er årets mottakerorganisasjon. De er verdens største miljøorganisasjon og finnes i over 100 land. Årets innsamling skal ta plasten ved roten, og starte der behovet er størst; i sørøst-Asia og landene Thailand, Indonesia, Vietnam og Filippinene.

Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss mennesker. Med konkrete tiltak skal årets aksjon redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene.

Mer enn 900.000 mennesker skal få nye og forbedrede avfallssystemer. I samarbeid med myndigheter, lokalbefolkning og næringsliv skal bruken av unødvendig plast reduseres. Gode avfallssystemer kan bidra til å endre lokalsamfunn og gjøre mennesker mer knyttet til sitt nærområde. Les mer om årets tema på www.blimed.no