Best på økonomiplanlegging – igjen

Karmøy kommune mottok denne uka pris for landes beste økonomiplan. Prisen deles ut hvert år av selskapene Agenda Kaupang og Framsikt AS.

I konkurranse med Gjøvik, Klepp og Bergen gikk Karmøy av med seieren i konkurranse om landets beste økonomiplan. Det gjorde Karmøy også i fjor. –

– Alle har sine sterke og svake sider. Karmøy skiller seg ut med enda mer gjennomført behandling av finanser og kostnadsnivå, sier juryleder Bjørn Arthur Brox til Kommunal Rapport. Karmøy er blant annet en av få kommuner som legger fram 10-årig investeringsbudsjett, og dessuten en av få som sammenlikner det samlede kostnadsnivået med andre kommuner

De 356 kommunenes økonomiplaner ble vurdert etter 33 kriterier.

Noen av budsjettfolka på rådhuset: Fra venstre budsjettsjef Øystein Daviknes Hagerup, Andreas Voraa, Helen Vatland Olsen og Kjartan Mæland.

Kommunens økonomiplanlegging foregår i det digitale verktøyet Framsikt som du kan nå ved å klikke på bildet under:


Hele budsjettprosessen kan du følge på kommunens nettside.