Beredskapsavdeling for covid-19-pasienter

Beredskapsavdeling for covid-19-pasienter (korhortavdeling) på Avaldsnes tar imot koronapasienter fra sykehuset eller som skrives inn fra luftveislegevakten på Åkra. Pasient fra sykehus meldes til bestillerkontoret for helse og omsorgstjenester og pasienter fra legevakt meldes faglig leder legevakten Deniz Tekin.

Kontaktopplysninger beredskapsavdeling:

Virksomhetsleder: Frode Teige 481 45 157 fte@karmoy.kommune.no

Omsorgssjef Bodhild Eriksen: 916 45 470 boer@karmoy.kommune.no

Besøksadresse:
Hjemmetjenesten Nord
Kong Augvaldsveg 50
Avaldsnes