Beintøft sparket i gang

Beintøft er en nasjonal kampanje som skal bidra til at flere barn og unge går eller sykler til skolen – av hensyn til både helse, miljø og trafikksikkerhet. Kampanjen for hele landet ble mandag 31. august sparket i gang på Norheim skole i Karmøy:

Karmøy ble valgt til lansering av årets kampanje fordi de er den eneste som har kampanjen over 15 uker – den nasjonale versjonen foregår i fire.
Alle klasser som deltar får premier fra Mijøagentene og kommunen. Men de som er aller finkest på hver skole får også en spesiell premie, bestående av en aktivitetsdag ute.