Bedre vilkår for ørreten i Stolsåna

I Stolsåna har kommunen sammen med Vest-Karmøy grunneierlag, Øst-Karmøy grunneierlag, Karmøy Jeger og Fisk og Haugaland Vannområde lagt bedre til rette for sjøørreten ved å legge ut 30 tonn med “gytegrus”. Nå forventer en at fiske trekker høyere opp i elva og gyter seinere i høst.