Barnehager åpnes og delvis skoletilbud etter påske

Barnehagene i Karmøy åpner igjen fra og med 20. april. 1. til 4. trinn ved skolene og SFO åpner igjen fra og med 27. april.

Slik åpner de kommunale barnehagene i Karmøy

Sist oppdatert 17. april 2020 12:11

Alle kommunale barnehager åpner igjen fra og med 20. april, og barnehagene er klar til å ta i mot på en trygg og god måte. Barnehagene har fått en veileder om smittevern, som gir føringer for en forsvarlig åpning. Denne kan leses i sin helhet på www.udir.no.

Les mer på kommunens nettside

Foresatte og ansatte vil få melding fra barnehagestyrer om oppstarten. Følg også med på Facebook- Barnehage, oppvekst og kulturetaten, Karmøy kommune.

Skole og SFO

På bakgrunn av regjeringens vedtak åpner skolene igjen for 1. – 4. trinn mandag 27. april. Dette gjelder også SFO. Skolene vil fremdeles være stengt for 5. – 10. trinn.

Det skal utarbeides nasjonale veiledere som vil være klare før oppstarten. Disse vil omhandle blant annet smittekontroll og råd om risikogrupper. På bakgrunn av dette vil Karmøy kommune lage retningslinjer tilpasset lokale forhold ved den enkelte skole.

På denne måten vil vi sikre en trygg og god oppstart for både elever og ansatte i skolen, med et særlig fokus på de som er i risikogrupper for alvorlig sykdomsforløp av covid-19.

Nærmere informasjon om oppstart kommer fra rektor til foresatte via Visma Flyt Skole.

Kommunens samleside om koronavirus

Les regjeringens pressemelding om koronatiltakene (7. april)