Skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud som blir gitt på skolene for barn i 1.-4.klasse. SFO åpner kl. 07.00 og stenger kl. 16.30. Den er åpen 11 måneder i året. Påmelding for skoleåret 2020/2021 med søknadsfrist 15. februar. Elektronisk påmeldingsportal/endring i oppholdstid og oppsigelse Betalingsreduksjon for SFO Vedtekter SFO