Skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud før og etter skoletid for 1.- 4. trinn, og for barn med særskilte behov til og med 7. trinn. Opptaket foregår på den enkelte skole. Alle som er påmeldt innen søknadsfristen 15. februar får plass. De som søker etter fristen får plass etter kapasitet på den enkelte skole.

SFO åpner kl. 07.00 og stenger kl. 16.30. Den er åpen 11 måneder i året. Prisene vil bli justert med 3,7 % med virkning fra og med 1. august 2023.

4 modeller for 3.- 4. klasse fra 1. august 2023

Ettermiddagsmodell 1
Skoleslutt – til kl. 15.00

Ettermiddagsmodell 2
Skoleslutt – til kl. 16.30

Full modell 1
07.00 til skolestart + Skoleslutt – til kl. 15.00

Full modell 2
07.00 til skolestart + Skoleslutt – til kl. 16.30

Priser

Ettermiddagsmodell 1 (Skoleslutt til kl. 15.00) kr 1807

Ettermiddagsmodell 2 (Skoleslutt til kl. 16.30) kr 2658

Full modell 1 (morgen+ ettermiddagsmodell 1 til kl. 15.00) kr 2527

Full modell 2 (morgen+ ettermiddagsmodell 2 til kl. 16.30) kr 3395

Gratis kjernetid for 1. og 2. klasse fra og med 1. august 2023

Det innføres 12 timer gratis kjernetid i SFO for elever på 1.trinn og 2. trinn. I Karmøy kommune betyr det at alle elever på 1.trinn og 2. trinn kan få gratis plass i SFO hver dag fra kl.07.45-15.00. Tilbudet gjelder hele SFO året, også i skolens ferier. SFO har stengt i juli måned.

En en av modellene nedenfor må velges:

· Gratis kjernetid kl. 07.45 – kl. 15.00, ingen betaling

· Gratis kjernetid med morgen, pris kr 579

· Gratis kjernetid med ettermiddag, pris kr 1157

· Gratis kjernetid med morgen og ettermiddag, pris kr 1735