Skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud før og etter skoletid for 1.- 4. trinn, og for barn med særskilte behov til og med 7. trinn. Opptaket foregår på den enkelte skole. Alle som er påmeldt innen søknadsfristen 1. mars får plass. De som søker etter fristen får plass etter kapasitet på den enkelte skole.

SFO åpner kl. 07.00 og stenger kl. 16.30. Den er åpen 11 måneder i året.

4 modeller for 2.- 4. klasse fra skoleåret 2022/23

Ettermiddagsmodell 1
Skoleslutt – til kl. 15.00

Ettermiddagsmodell 2
Skoleslutt – til kl. 16.30

Full modell 1
07.00 til skolestart + Skoleslutt – til kl. 15.00

Full modell 2
07.00 til skolestart + Skoleslutt – til kl. 16.30

Priser

Ettermiddagsmodell 1 (Skoleslutt til kl. 15.00) kr 1743

Ettermiddagsmodell 2 (Skoleslutt til kl. 16.30) kr 2563

Full modell 1 (morgen+ ettermiddagsmodell 1 til kl. 15.00) kr 2437

Full modell 2 (morgen+ ettermiddagsmodell 2 til kl. 16.30) kr 3273

Gratis kjernetid for 1. trinn fra og med skoleåret 2022/23

Det innføres 12 timer gratis kjernetid i SFO for elever på 1.trinn. I Karmøy kommune betyr det at alle elever på 1.trinn kan få gratis plass i SFO hver dag fra kl.07.45-15.00. Tilbudet gjelder hele SFO året, også i skolens ferier. SFO har stengt i juli måned.

En en av modellene nedenfor må velges:

· Gratis kjernetid kl. 07.45 – kl. 15.00, ingen betaling

· Gratis kjernetid med morgen, pris kr 558

· Gratis kjernetid med ettermiddag, pris kr 1116

· Gratis kjernetid med morgen og ettermiddag, pris kr 1673