Skole

Læring er kjernen i skolens virksomhet. Motivasjon og mestring er viktige forutsetninger. Mål for Karmøyskolen er at den enkelte elev opplever et mulighetsrom for skaping, utforsking, medvirkning, mestring, mening og tilhørighet, både faglig og sosialt. Hverdagen i Karmøyskolen preges av elevaktive og varierte læringssituasjoner, tilpasset de fysiske og sosiale forhold ved den enkelte skole.

Karmøy kommunale foreldreutvalg (KFU)

Trenger dere ytterligere råd og veiledning kan leder Oddgeir Eilerås kontaktes på