Karmøy pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Sist oppdatert 12. september 2019 14:24

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjelder først og fremst vurdering om behov for spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder og behov for spesialundervisning for elever i grunnskolen, videregående skoler og i voksenopplæring på grunnskolens område.

PPT undersøker om barn og unge kan ha behov for ekstra hjelp i barnehage og skole. Du som er forelder, kan ta kontakt med skolen eller barnehagen om du er bekymret.

PPT gir også hjelp til voksne som ønsker utredning.

Henvisning PPT – Karmøy kommune  (Word-skjema for utskrift)

Les mer om PP-tjenesten – Standardbeskrivelse av lovpålagte tjenester