Søk barnehageplass i Karmøybarnehagene

Kort fortalt

Alle som er født innen 30.11.2022, og ønsker plass i 2023 har rett på plass fra august.

Frist for å søke barnehageplass er 1. februar 2023.

Tilbud om barnehageplass sendes i søkeportalen 15. februar.

Det er felles samordnet opptak for alle de 8 kommunale og 23 private barnehager i kommunen.

I våre barnehager har vi rom for alle, og samhandlingen med barn skal være preget av trygghet, varme, omsorg og støtte etter barnets behov.

Kommunens formål som lokal barnehagemyndighet er å sørge for at barnehageeier følger barnehageloven slik at alle barnehagebarn går i en trygg barnehage der barna kan leke og lære.

Oversikt over barnehager i Karmøy kommune

Hvem har rett til barnehageplass

  • Alle som er født innen 30.11.2022 og ønsker plass i 2023 har rett på plass. Fristen for å søke er 1. februar 2023. Du er garantert plass til nytt barnehageår hvis du søker innen fristen. Nytt barnehageår starter opp i august.
  • Du kan søke om barnehageplass i Karmøy kommune uansett hvor i landet du bor.
  • Du kan søke barnehageplass hele året.
  • Tildeling av plass skjer etter gjeldende opptakskriterier. 

Søknad om barnehageplass

Søknaden sendes elektronisk, direkte fra foresattportalen, til Visma Flyt Barnehages administrasjonsløsning for kommunens opptaksmyndighet.

Når søknaden er sendt, vil du motta en bekreftelse på den e-post adressen som du har oppgitt i søknaden.

Her søker du om barnehageplass – Innlogging via id-porten

Søkere som ikke kan søke via internett, kan ta kontakt med rådgiver innen barnehage. Se kontaktinfo under.

Når får du svar på barnehagesøknaden?

Du får svar den 15. februar.

Svaret går til søknadsportalen og du vil bli varslet på e-post.

Du svarer på tilbudt barnehageplass inne på portalen

Kontaktinfo

Rådgiver Ragnhild Hovden
E-post: rho@karmoy.kommune.no
Telefon: 52 85 73 19