Kurs for foresatte

De utrolige årenes (DUÅ) foreldrekurs

Alle foresatte i Karmøybarnehagene har mulighet til å søke plass på DUÅs foreldrekurs. Her deltar barnets foresatte i gruppe med andre foreldre en gang i uken, à to timer, gjennom ca 16 uker. Her får foresatte styrket sine foreldreferdigheter innen positiv grensesetting. Tema som gode relasjoner, lek og oppmuntring, gode beskjeder, grensesetting og strategier for god problemløsning diskuteres i plenum. Universitetet i Tromsø er ansvarlige for DUÅ i Norge og har god informasjon, se: dua.uit.no. Se: Brosjyre Duå for  påmelding.
Ansvarlig: Randi C. Jøsang, epost: ricj@karmoy.kommune.no

Førstegangsforeldre kurs i programmet Circle of Security

Karmøy kommune deltar i prosjektet «Trygge foreldre på Haugalandet». Helsestasjonstjenesten tilbyr førstegangsforeldre kurs i programmet Circle of Security – Parenting (COS-P), Trygghetsirkelen. Les mer om kurset her.
Ansvarlig: Signe-Lill D. Hinderaker, tlf: 412 612 35, e-post: slh@karmoy.kommune.no