Vedtekter for Karmøys kommunale barnehager

1.   Eierforhold Barnehagene eies og drives av Karmøy kommune.   2.   Formål og innhold I følge barnehageloven skal barnehagen i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, … Fortsett å lese Vedtekter for Karmøys kommunale barnehager