Melde bekymring eller klage på barnehage

Her finner du informasjon om hvordan du kan gå fram hvis du som forelder er bekymret for eller ønsker å klage på forhold i barnehagen. Det kan være forhold som handler om barnas sikkerhet i barnehagen, eller bekymring for barnehagens pedagogiske kvalitet og innhold. Kontakt først styrer eller daglig leder i barnehagen, dersom det ikke fører frem kontaktes barnehagemyndighet i kommunen. Siste mulighet er å klage til Statsforvalteren.


1. Styrer eller daglig leder

Hvis du er misfornøyd med barnehagetilbudet til barnet ditt eller bekymret for forhold i barnehagen må du ta kontakt med barnehagens styrer eller daglig leder. Det er barnehagens leder som er ansvarlig for barnehagetilbudet, og som skal samarbeide med alle foreldre.

2. Barnehagens eier

Hvis du opplever at barnehagens ledelse ikke tar din bekymring eller klage på alvor kan du melde fra videre til barnehagens eier. Det er barnehageeier som er juridisk ansvarlig for at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Det er Karmøy kommune som eier de kommunale barnehagene, og de private barnehagene har ulike private eiere. Kontaktinformasjon om barnehageeier skal finnes på den enkelte barnehages hjemmeside.

3. Barnehagemyndigheten i kommunen

Hvis du opplever å ikke bli møtt på din bekymring eller klage, hverken hos styrer/daglig leder eller barnehageeier, kan du ta kontakt med ansatte i sektor barnehage i Karmøy kommune.  Sektor barnehage har ansvar for tilsyn av alle barnehagene, og skal påse at barnehagene følger bestemmelsene i barnehageloven med forskrifter. 

4. Statsforvalteren

Hvis du opplever at din bekymring eller klage ikke blir møtt av avdeling barnehage i kommunen er det Statsforvalteren i Rogaland som er siste klageinstans.

Samarbeidsutvalget – for generelle forhold i barnehagen

Hvis bekymringen din gjelder generelle forhold i barnehagen, kan du også ta det opp med barnehagens samarbeidsutvalg (SU). Alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg som består av representanter fra foreldre og ansatte i barnehagen, og eventuelt barnehagens eier.