Kontakt oss i sektor barnehage

Sist oppdatert 8. juni 2020 14:16

Einar Solheim
Sektorsjef, barnehage
Kontakt: eso@karmoy.kommue.no, 52857338

Ragnhild Hovden
Rådgiver
Kontakt: rho@karmoy.kommune.no, 52857319

Nina M. Hegglund
Rådgiver/fagansvarlig
Kontakt: nhe01@karmoy.kommune.no, 52811482/97656064

Randi I. C. Jøsang
Rådgiver
Kontakt: ricj@karmoy.kommune.no, 52811473

Anne Gry O. Bråstein
Rådgiver
Kontakt: ago@karmoy.kommune.no, 52857332

Elisabeth Thorheim
Rådgiver økonomi
Kontakt: eth01@karmoy.kommune.no, 52857246

Bente Halvorsen
Rådgiver
Kontakt: bha07@karmoy.kommune.no, 52811443

Anne Berit Nyvoll
Rådgiver og avdelingsleder for spesialpedagogisk team
Kontakt: abn01@karmoy.kommune.no, 52811455