Finn barnehage i Karmøy

I Karmøy kommune er det 8 kommunale og 23 private barnehager. Det er ca 2300 barn som fordeles på disse. Se kart over alle Karmøybarnehagene nederst på siden.

Avaldsnes barnehage

Avaldsnes barnehage har lang erfaring med et godt grunnlag for å støtte og veilede barna i starten på livet. Fokuset er gode relasjoner og det å være en god venn, samt at barna skal lære i et lekpreget miljø som gir opplevelser og utvikling.

Bli mer kjent med oss på barnehagens nettside

Bygnes vitenbarnehage

Bygnes vitenbarnehagen ligger midt i naturen med skog, sjø og Fotvannet i korte avstander.

Barns medvirkning og de ansattes tilstedeværelse i barnas lek og utvikling er nøkkelord. Barn er ”forskere” sammen med de voksne ut ifra hva de oppdager i leken ute og inne.

Bli mer kjent med oss på barnehagens nettside

Kolnes barnehage

I Kolnes møter du profesjonelle, trygge og kunnskapsrike ansatte som genuint bryr seg om deg og ditt barn.  

Pedagogene har fordypning på fagområder som småbarnspedagogikk, relasjoner og samspill, veiledning, ledelse, spesialpedagogikk, språk og læring. 

Personalet har stor kompetanse og interesse for friluftsliv og natur, miljø og teknikk 

Bli mer kjent med oss på barnehagens nettsie

Sevland barnehage

Barnehagen ligger like ved Sevland skole. Barnehagen har flott uteområde med tør, busker og gress, – godt skjermet for vær og vind. Her utfordres barna og stimuleres til variert lek.

Bli mer kjent med oss på barnehagens nettsie

Skudenes barnehage

Barnehagen har gangavstand til Sandholmen, New Zealands hytta, skog og ellers idylliske områder rett utenfor porten. Egen lavvoplass i trollskogen som benyttes ukentlig av alle, men mest av friluftsgruppa.

Bygget er tilrettelagt for å gi barna et godt leke- og læringsmiljø. Vi har blant annet eventyrrom, konstruksjonsrom, atelier, familierom, puterom, vannlekerom, bibliotek og scene. Uteområdet er delt i soner, der småbarngruppene har eget uteområde. I tillegg har vi en stor kjøkkenhage og grillhytte. Uteområdet har naturlig vegetasjon med trær, fjell, knauser og lyngkratt.

Bli mer kjent med oss på barnehagens nettside

Storesund barnehage

Ikke helt ny, men derimot svært erfaren. Ikke blant de største, men akkurat passe stor eller liten og svært så ivrig på å være blant de beste. Kanskje litt alderspreg her og der, men likevel blant de sprekeste med stort og fantastiske uteområde og nærmiljø. 
 
Vi holder til i landlige omgivelser med naturområdet Bjørgene som nærmeste nabo. 
Her driver vi på med det meste som f.eks. hyttebygging, matlaging, fjellklatring, «oppdagelsesturer» osv. Husdyr som ku, hest og sau er et nesten daglig skue rett utenfor gjerdet vårt. 
 
Barnehagen har også eget lavvoområde like i nærheten.  Velkommen til barnehagen vår

Bli mer kjent med oss på barnehagens nettside

Vea barnehage

Vea barnehage finner du på Sletten på Vea, helt nede ved Storhallen og Fiskerimuseet.
Her ligger barnehagen i naturskjønne omgivelser, med kort vei til sjøen og flotte turområder. Barnehagen har også et fantastisk område innenfor porten, med egen skog og kjøkkenhage, og en ny flott utelekeplass. Mange velge Vea barnehage nettopp på grunn av det flotte uteområdet.

“Sammen er vi gode” er barnehagens motto.

I Vea barnehage skal barna møte en barnehagehverdag som er basert på omsorg og lek, hvor hver og en opplever at de er en del av et fellesskap!

Den største ressursen i barnehagen er det personalet som utgjør!
De støtter, veileder og gir omsorg. Til sammen har de en enorm ansiennitet og erfaring, som danner grunnlaget for hverdager fylt av trygghet og glede.

Bli mer kjent med oss på barnehagens nettside

Vormedal barnehage

Vormedal barnehage består av to bygg med tre avdelinger på hvert bygg. Barnehagen har et stort kompetansenettverk i personalet. Av foreldre så blir Vormedal barnehage beskrevet som en liten og trygg barnehage der foreldre og barn kjenner de aller fleste som går der. Personalet på de to lokasjonene samarbeider og utveksler erfaringer og kompetanse slik at barnehagen kan være i utvikling hele tiden.

Barnehagen har skog og mark lett tilgjengelig som brukes ofte til å gå på tur.

Leken skal ha en stor plass i hverdagen og derfor tilrettelegges det for at lek sammen med andre er en av de viktigste oppgavene et barn gjør i Vormedal barnehage.

Bli mer kjent med oss på barnehagens nettside