Barnehage

Sist oppdatert 3. januar 2019 15:41

I våre barnehager har vi rom for alle, og samhandlingen med barn skal være preget av trygghet, varme, omsorg og støtte etter barnets behov. Personalet skaper muligheter for den enkelte gjennom positive relasjoner, vennskap og inspirerende lekemiljøer, der barna får utforske, skape og utvikle seg, ut fra eget ståsted.

Kommunen, som barnehagemyndighet, tilrettelegger for at alle barnehagene skal ha høy kvalitet på tilbudet. 2500 barn er fordelt i 8 kommunale og 23 private barnehager.

Ønsker du oversikt over feriedager, planleggingsdager og lignende i barnehagene, så gå inn på sidene til den aktuelle barnehagen og de skal opplyse om det.