Barnehage

«Liten og trygg» heter det i de kommunale barnehagene. Barnehagene legger stor vekt på trygghet i alle perspektiver, og spesielt i overganger.

En av de største overgangene i livet er overgangen fra hjem til barnehage. Barnehagene driver derfor en utvidet og foreldreaktiv tilvenningsperiode ved barnehagestart, hvor relasjoner bygges. Trygge foreldre gir trygge barn!


Overganger innad i barnehagen og fra barnehage til skole setter også spor, og barnehagene har fokus på barnets beste gjennom disse overgangene. De bruker tid, lager trygge rammer og tilpasser dem barnets behov. 

Den største ressursen i barnehagen er det personalet som utgjør. De støtter, veileder og gir omsorg. Til sammen har de en enorm ansiennitet og erfaring, som danner grunnlaget for hverdager fylt av trygghet og glede.

Velkommen til oss!


Avaldsnes barnehage – Bygnes vitenbarnehage – Kolnes barnehage – Sevland barnehage – Skudenes barnehage – Storesund barnehage – Vea barnehage – Vormedal barnehage Ordskyen vår

Hva betyr “Liten og trygg” for barna, foreldrene og de ansatte i Karmøy kommune sine åtte barnehager?

Liten og trygg ordskyen, er et resultat av arbeid som alle ansatte i kommunens barnehager har vært med på, å definere begrepet Liten og trygg.

Det er godt å ha en retning og ordskyen viser visjonen for arbeidet som legges ned av hver og en av de ansatte i det daglige møte med barn og foreldre.