Barnehage

I våre barnehager har vi rom for alle, og samhandlingen med barn skal være preget av trygghet, varme, omsorg og støtte etter barnets behov. Personalet skaper muligheter for den enkelte gjennom positive relasjoner, vennskap og inspirerende lekemiljøer, der barna får utforske, skape og utvikle seg, ut fra eget ståsted.

Kommunens formål som lokal barnehagemyndighet er å sørge for at barnehageeier følger barnehageloven slik at alle barnehagebarn går i en trygg barnehage der barna kan leke og lære. Karmøy har ca 2300 barn som er fordelt i 8 kommunale og 23 private barnehager.

For mer informasjon om den enkelte barnehage besøk nettsiden eller ta direkte kontakt.

Utdanningsdirektoratets veileder: Kommunens rolle som barnehagemyndighet