Barna gleder seg til ny skole

Tale til barna under markeringen av skoletomten på Stangeland.

Stangaland barneskole som skal stå klar til skolestart i 2022 blir en stor skole som etterstreber opplevelsen av trygghet, tilhørighet og intimitet for den enkelte eleven. Det blir en moderne skole som vil legge til rette for god, variert og fremtidsrettet pedagogikk. Fredag var det markering på skoletomten, og elever fra 2. klasse fra Eide og Stokkastrand skole var invitert med på markeringen. Elevene berørte alle med sangen “Godt å ha någen”, som handler om inkludering, og passet så godt når to skoler skal slås sammen.

Jarle Nilsen gledet seg som ordfører over å få være sammen med elever på skoletomten. –  Vi er mange som er stolte nå, og vi som politikere som har bestemt at dere skal få ny skole og nye venner. Skolen skal også være den fineste skolen med flotte uteområder og Stangalandshallen, sa ordføreren til elevene. Det flotte uteområdet skal være åpen både i skoletiden og ellers. Her blir det rom for  leke, utvikle og forske. Det er bare å glede seg. Det blir også laget nye fortau, ny belysning og en generell oppjustering av Lyngveien for å få den beste og tryggeste adkomsten til skolen, sa en rørt ordfører etter sangen som elevene fremførte om godt å ha någen.
Under markeringen var det også hilsener fra hovedutvalg oppvekst og kultur ved Wenche Lindtner og Kruse Smith ved Geir Arne Hilt.

Gjester tilstede under markeringen.

Prosjektleder Jan Arvid Sandvik er den som leder byggeprosjektet fra kommunens side. – Vi har hatt et tett samarbeid med entreprenør i den fasen vi har vært gjennom. Det er gjort et viktig og forberedende arbeid siden det i 2016 ble vedtatt å bygge ny skole og idrettshall, sier Sandvik. Han forteller at det er gjort mange gode valg av løsninger innen den økonomiske rammen som er til rådighet. De nye byggene på Stangeland blir bygget som passivhus, og dette vil sikre lavere driftskostnader. Han gleder seg til byggene tar form og at de i 2022 blir tatt i bruk.

I anledning markeringen har elevene ved 2. trinn på skolene Eide og Stokkstrand laget en elevutstilling med tema “Drømmeskolen” som er å få se på på rådhuset i åpningstiden.
Stangeland barneskole blir en av landets største barneskoler, og skal gi et godt skole- og aktivitetstilbud og ha en kapasitet til 700 elever.

Det er Kruse Smith Entreprenør AS som er entreprenør i arbeidet. Byggingen av skole og idrettshallen har en total ramme på  248,8 millioner kroner.