Avlyser alle fagdager, konferanser og arrangement

Rådmannen i Karmøy, Vibeke Vikse Johnsen

Rådmannen i Karmøy, Vibeke Vikse Johnsen

I forbindelse med pågående pandemi har rådmannen i Karmøy besluttet å avlyse konferanser, fagdager og andre arrangement i regi av Karmøy kommune. Dette blir gjort for å redusere smitterisiko og gjelder alle arrangement uavhengig om det er interne eller eksterne deltakere.

Møter i avdelingene kan avholdes i forhold til ordinær drift, men spør din leder om du er usikker på om møtet ditt skal gjennomføres som vanlig. Sørg for å redusere smitterisiko ved å ikke sitte for tett eller være mange i mindre rom. Det blir oppfordret til å bruke digitale møter der det er mulig.

Ansatte som er påmeldt konferanser og arrangement som er arrangert av andre blir rådet til å ikke delta på disse. Møter med andre kommuner og ulike fagnettverk bes forsøkt avholdt digitalt.

Tiltaket gjelder inntil ny beskjed blir gitt.

Det blir fortløpende vurdert om politiske møter skal gjennomføres etter plan.


Karmøy kommune har også innført andre tiltak.  bl.a. er følgende innført for skolene:

  • Fellessamlinger ved skolene avlyses.
  • Sammenslåing av elever i større grupper enn klasser vurderes av skolens ledelse i hvert enkelt tilfelle.
  • Skolene organiserer pausene slik at man hindrer at store elevgrupper samles innendørs på samme sted.

Alle kommunale skoler og barnehager holder åpent inntil videre. Helsemyndighetene vurderer risikoen for smitte som liten. Situasjonen vurderes fortløpende og endringer kan komme raskt.

Skolene og barnehagene har tatt grep for at ikke mange personer møtes samtidig. De følger også hygienerådene for håndvask, hosting og nysing.