Audun Moksheim er ny leder for kjøkkendrift

Audun Moksheim har gledet seg til å starte i ny jobb i Karmøy kommune. Han ønsker å bidra til at eldre får en sunn og næringsrik kost, aller helst laget fra bunnen av og med lokale råvarer. Kjøkkendrift i Karmøy kommune produserer middager til kommunens sykehjem og dagtilbudet for eldre. Nyansatt leder har 2 sølv og 2 gull i NM i institusjonskokk.

Audun Moksheim er 54 år og bor på Vormedal. Han har tre fagbrev: kokkfagbrev, institusjonskokkfagbrev og kokkesertifikat. De siste 21 årene har han vært lærer i restaurant- og matfag ved Karmsund videregående skole. Han har i tillegg erfaring fra båt, hotell, restaurant og sykehus. Audun overtar stillingen etter Gunnhild Koch 1. oktober.

Audun ønsker å løfte fram kokkefaget og å bidra til å inspirere alle ansatte som er ansvarlige for maten. Audun har tidligere samarbeidet med Norsk smaksskole og mesterkokkene Frode Selvaag og Arne Brimi. han ønsker å trekke med seg denne erfaringen og håper å få til en inspirasjonsdag for kokker og lærlinger.

Audun har gjennom årene vært veileder og sensor for flere lærlinger som har tatt fagprøve. Han kjenner derfor flere av kokkene i kjøkkendrift fra tidligere i karrieren sin. Audun setter stor pris på muligheten til å ha lærlinger i kjøkkendrift, og har også som mål at alle som ønsker å ta fagbrev skal få mulighet til det.