Kafédialog “Leve hele livet”

Kafédialog er en medvirkningsform som åpner opp for diskusjoner og viktige innspill.

På innspillsmøtet om kvalitetsreformen for eldre var det godt engasjement, og viktige tilbakemeldinger ble notert på dukene. Møtet ble gjennomført som en kafédialog.

40-50 deltakere fra hele kommunen hadde meldt seg på møtet, som ble arrangert på Solstein 3. desember. Møtet var åpent for alle som ønsket å delta. Deltakerne var representanter fra ulike lag og foreninger, menigheter, privatpersoner, ansatte og folkevalgte i ulike verv. Innspillene vil bli tatt med videre i arbeidet med oppfølgingen av stortingsmeldingen Leve hele livet.

Her kan du lese innspillene fra kafédialogen.

Hvis du ikke hadde anledning til å delta på møtet, eller har kommet på flere momenter i etterkant, er det nå en ekstra mulighet for å komme med innspill ved å sende inn dette i elektronisk skjema, som vil være åpent til 10. januar.

Det var flere som hadde tatt turen til Solstein i en travel førjulstid for å delta i diskusjon og gi innspill om et viktig tema.

Eldrerådets leder Nils Oddvar Reiersen snakket om hvilke forventninger han har til arbeidet med Leve hele livet. Han oppfordret bl.a. til å planlegge egen alderdom og til å engasjere seg. Reiersen og nestleder Olaug Stava Farbu skal følge arbeidet med Leve hele livet tett.

Kommunalsjef helse og omsorg Nora Olsen-Sund orienterte om innholdet i reformen Leve hele livet. Selv om utfordringene er store er det allerede iverksatt mange gode tiltak i Karmøy. Kommunalsjefen er opptatt av at utfordringer også gir muligheter og at kommunen må følge opp reformen på en god måte.

Innspillene fra kafedialogen tas med i det videre arbeidet med kvalitetsreformen for eldre.