Lokalhistorie med bokprat “Ei øskje med brev”

«Ei øskje med brev» bygger på over ett hundre år gamle brev mellom Mimmi og Ola Vorraa, to lærere fra Kopervik som fant hverandre i ung kjærlighet. De skrev om livet som lærere på Karmøy og i Førresfjorden i Tysvær.

I tillegg til biografiske og fortellende innslag, har boka forskningsbaserte refleksjoner om arbeidsliv, kjønnsroller, skole og religion i mellomkrigstiden.

Boka er skrevet av dr. philos Alf Gunnar Eritsland (f. 1949). Han er utdannet ved Universitetet i Oslo, og har i flere år vært norsklærer og forsker ved OsloMet. Alf Gunnar Eristland er barnebarn av de to hovedpersonene i boka.

Arrangementet er gratis. Løs gjerne ut en gratisbillett i TicketCo,  eller bare møt opp i god tid før arrangementet starter kl 13.00.