Litterært pusterom: Kopervik

Velkommen til litterært pusterom, en litteratur opplevelse her og nå. Dette er en ny form for lesesirkel etter mønster fra England som heter shared reading. Flere av de ansatte er  leseledere, og de vil lese en utvalgt novelle og et dikt. Alle vil få utdelt tekstene som vi leser.

Underveis i lesningen snakker vi om hvordan vi oppfatter teksten. Her er det ikke litterær analyse som er i sentrum, men selve møtet mellom teksten og menneskene som leser den sammen.

Du kan bare lytte om du foretrekker det og forberedelse er ikke nødvendig. Kanskje får du utfordret deg selv og dine egne tanker?

Det er få plasser, og du må ta ut billett via TicketCo for å være med.