Leve hele livet – Hva er viktig for eldre i Karmøy?

Leve hele livet er en kvalitetsreform for eldre. I løpet av 2020 skal kommunestyret ta stilling til hvordan reformen skal følges opp i Karmøy. For å få inn flest mulig av de gode forslagene, inviterer vi alle interesserte til innspillsmøte på Solstein, tirsdag 3. desember kl. 18.

Møtedeltakerne samles rundt ett eller flere temabord for samtale om de fem innsatsområdene:

Målet er å skape et samfunn som legger til rette for at eldre kan bidra og delta i samfunnet.  

 • Planlegg egen alderdom
 • Eldrestyrt planlegging
 • Nasjonalt nettverk for aldersvennlige kommuner
 • Partnerskapsordning
 • Seniorressursen

Målet er økt aktivitet, gode opplevelser og fellesskap.

 • Gode øyeblikk
 • Tro og liv
 • Generasjonsmøter
 • Samfunnskontakt
 • Sambruk og samlokalisering

Målet er å redusere underernæring og skape gode mat- og måltidsopplevelser for den enkelte.

 • Det gode måltidet
 • Måltidstider
 • Valgfrihet og variasjon
 • Systematisk ernæringsarbeid
 • Kjøkken og kompetanse lokalt

Målet er å øke mestring og livskvalitet, forebygge funksjonsfall og gi rett hjelp til rett tid.

 • Hverdagsmestring
 • Proaktive tjenester
 • Målrettet bruk av fysisk trening
 • Miljøbehandling
 • Systematisk kartlegging og oppfølging

Målet er økt trygghet og forutsigbarhet i pasientforløpet til eldre og deres pårørende.

 • Den enkeltes behov
 • Avlastning og støtte til pårørende
 • Færre å forholde seg til og økt kontinuitet
 • Mykere overgang mellom hjem og sykehjem
 • Planlagte overganger mellom kommuner og sykehus

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til prosjektleder på e-post: ktv@karmoy.kommune.no eller telefon: 930 31 586.