Kulturelt Smågodt- BEATLES- SGT. Pepper’s lonley heart Club Band

Presentert av Kjell Olav Leirvåg. Rockens mest betydningsfulle album – sannsynligvis også det mest berømte.
Ingen andre plateproduksjoner har revolusjonert platebransjen så ettertrykkelig.
Albumet blir gjennomgått spor for spor og det blir gitt bakgrunn for tekstene og musikalske inspirasjoner
Kjøp billett kr 100 på TicketCo.