Kommunestyremøte 20. mars

Kommunestyret er kommunens øverste organ og møtene er åpne for publikum. Alle  møter i kommunestyret blir streamet og kan ses her. 

Mer informasjon om møtet og møtepapirer finner du her.