Hovedutvalg teknisk og miljø 27. september

Hovedutvalg teknisk og miljø har møte 27. september. Møtepapirer og ytterligere informasjon om møtet finner du her.