Eventyrstund

Barnebibliotekar Oddrun Geitung leser og forteller eventyr for de yngste. Varighet ca. 20 minutt..